ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 4

Torlen Professional

Torlen 24 Series Hot Brush- 2453 (53mm)

Torlen 24 Series Hot Brush- 2453 (53mm)

નિયમિત ભાવ Rs. 900.00
નિયમિત ભાવ Rs. 1,000.00 વેચાણ કિંમત Rs. 900.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે.
  • High-Temperature Bristles: With heat-resistant bristles up to 280°C, achieve efficient and quick styling without damaging your hair
  • Advanced Ceramic Bristles: The ceramic bristles not only ensure consistent heat distribution for frizz reduction but also contribute to hair's natural shine
  • Sectioning Pin Included: Enjoy precise styling with the included sectioning pin, making it easier to style section by section.
  • Rubberized Handle for Superb Grip: Experience ultimate control and comfort during styling sessions with our ergonomically designed rubberized handle.
  • Enhanced Shine: The ceramic bristles add a glossy finish, making your hair look vibrant and full of life.

શિપિંગ અને વળતર

બધા ઓર્ડર પર મફત શિપિંગ અને વળતર ઉપલબ્ધ છે!

અમે 5-10 કામકાજના દિવસોમાં તમામ ભારતીય સ્થાનિક ઓર્ડર મોકલીએ છીએ!

પરિમાણો

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ